Referenser

Så här kan det gå - efter att jag gått in i ett företag med stora strukturella problem.

Läs artikeln om Entreprenörer i Dagens Industri 2014-04-30.

Dagens industri.pdf